Bostadsmarknaden hårdnar genom allt stramare kreditvillkor

I morse läste jag en intressant artikel som petar just om utmaningen i bostadsmarknad. Hög tid att reagera på hårdare kreditvillkor.

Här ser du artikeln på DN

Att räta upp bostadskrisen tar tid men kan lösas. Amorteringen och faktiskt ta över egendom till sig själv, att betala tillbaka övertagen skuld är ett maste vid köp. Jag har aldrig förstatt varför banker tar på sig att vara ”hyresvärd” för fastighetsägare och ta över värderisker. Givetvis… för att dom tjänar mer…

Därför: Tänk långsiktigt och ta avstand ifran rörlig lån så långt det går. För att främja detta borde ränteskillnadsersättning bortfalla vid fastighetsförsäljning.

Spara för bostaden – När startar man med att bauspara ?

Det finns många skäl att spara fast motivationen är dock ganska låg. Vilket mål har man?

Sin egen och familjens välmående, skydd och säkerhet uttrycks i tryggt boende, i en passande mobilitet och allmän livskvalité. Jag tror så gott som alla instämmer där helt. Att spara till första målet dvs. tryggt boende känns som en lång väg att gå, eller hur? Men om någon bank skulle ge dig löfte om att du får ett bausparlån över halva din insats med tämligen låg ränta om du sparar ihop den andra halvan av din önskade insats till husköp? Hur känns det? Är det ett mål som du kan siktar mot?

Här kommer nu svaret om starten. Tänk att du sparar din insats ihop i två år. Det blir rätt jobbigt att lägga undan så pass mycket pengar. Men om du startar redan när du är liten? Vem ska besluta det? Det är då just föräldrar eller mormor eller farfar som kan tänka sig att lägga undan ett litet belopp i 25år framåt.

Resultat är att dina föräldrar skulle kunna har sparat tex. 25år x 12mån x 300kr = 90.000kr. Ovanpå får du bausparlånet på 90.000kr till dagens ränta om 25år. Med dessa 180.000kr har du insats till bottenlånet och det är inte lite pengar. Den kalkylen kan du lätt förändra fram till dom baubesparingar och den löptid som du själv vill. Till dig själv väljer du en kortare tid, till barnen lite längre och till det nytillkomna barnbarnet en ganska lång löptid.

Hur går Bausparkasse ihop med privat pensionssparande?

Jodå, det låter långsökt men här kommer upplösningen med tanke på privatpension. Om du köper en bostadsrätt idag är meningen att du själv ska bor i den. BR-föreningen ville ju att man vet att dom som bor i huset sköter sig och att det är lugnt och bra. Så har er harit sen länge i Sverige. Samtidigt har det varit ett litet extraknäck att hyra ut den ett par veckor till nära vänner då och då. Och självklart har du deklarerat det med.

Tänk dig nu att fastighetsmarknaden växer och man i viss mån tar del av detta med blick mot privatpensionen? För att se hela bilden måste vi dock gå tillbaka till jordabalkens 1kap. 1 a § för att förstå inverkan av ändringarna som har skett ett antal år sen gällande äganderätten.

Det finns idag möjligheten att inte bara förvärva bostadsrätt utan även äganderätt dvs. köpa en lägenhet i ett bostadshus direkt utan förening imellan. Att kunna separera en enskild lägenhet ur en byggnad är uttryckt som ”tredimensionell fastighet”. Sedan finns en äganderättsförening på samma vis som ovan fast du får hyra ut lägenheten permanent. Givetvis är även där föreningen väldigt benägen att ha hyresgäster passar in i bilden. Men i stort är det upp till dig själv att detta funkar och du köper lägenhet för uthyrning i rätt läge, passande för din pengarbörs och i den kvalitén som området medger osv.

Hela bostadsfinansieringen dvs. bottenlånet upp till 85%  på ena sidan och baubesparingarna plus bausparlånet med dagens fixerade räntan som du får vid tilldelningen om 10 år på den andra sidan är då schemalagd på det viset att allting skall vara amorterade vid pensionsålderns start. Lägenheten är då din egen och du har hyran som ett tillskott till privatpensionen. Givetvis minus dom beloppen som inte kan läggas om till hyrestagaren. Det låter enkelt och det är det principiellt också.

Hör av dig om du vill veta mer under starta (@) bauspara.nu.

Ränterisk reduceras genom bauspara med fast låneränta – ett lyft för svensk fastighetsmarknad?

Redan vid avtalsskrivningen är både baubesparingarna och framtida bausparlånets låneränta fixerade. Du får alltså ett löfte om dagens ränta för utnyttjandet flera år senare. Du kan därför förlita sig på den angivna räntan under hela bausparavtalets löptid.

Eftersom bausparlånen finansieras av kundernas sparinlägg förblir dessa ”baubesparingar” i en sluten fondkrets. Just detta slutna system av medel ur baubesparingar som är som en kollektiv för varandra. Sparare finansierar lånare och tvärtom. Ett kollektivt kreditinstitut för baubesparingar är därför i viss utsträckning oberoende av kapitalmarknaden. För större bostadslån tex. för uppföring av ett hus används vanligtvis inte enbart baubesparingen.

Man kan använda sig av en kombination av bottenlån av huvudbanken och baubesparingen plus bausparlån av specialbanken. Detta gör finansieringen säkrare för både banken och kunden och lånekostnaden minskar för kunder och leverantörer.

Specialbank, kollektivbank eller Bausparkasse. Detta är namnen bakom systemet. En Bausparkasse är en bank endast för baubesparingar och bausparlån och bedriver inga girokonto, inget värdepappershandel eller annan sedvanlig bankverksamhet.

Att bauspara är ganska lätt

Bauspara är en enkel, säker och hållbar finansiell produkt. Den är lämplig för alla som vill bygga, köpa eller modernisera en fastighet eller investera i bygg- och bostadsrelaterade ändamål. Grundidén är enkelt och lika förbluffande: För det första sparar bauspararen regelbundet en viss summa upp till högst hälften av den överenskomna bausparandesumman. Efter den planerade baubesparingen har avklarats får bauspararen en garanterad offert om bausparlånet med de konditioner som har kommit överens om vid bausparavtalets start.

Så han bygger upp sitt tillgodohavande. Resten av bausparandesumman erhåller han från kreditinstitutet för bausparande som kredit. Då betalar kunden detta hemlån i månatliga avbetalningar.

Således har bausparandet två faser, besparingarna och lånefasen. Systemet är baserat på en matematisk formel som garanterar likabehandling av alla kunder. Det tar hänsyn till tidsperioden och det belopp som den enskilda kunden sparar. Vill du sbabbt få ihop dina baubesparingar kan du styra detta antingen över en kort löptid av bausparavtal eller sk. särskilda baubesparingar. Flexibelt och enkelt.

Nyfiken? Du når oss via starta (@) bauspara.nu

Att bauspara kan vara en lösning

Genom kombination av sparande och lånande inom en kollektiv system minskar riskerna, vilket resulterar i en hållbar finansieringsmarknad. Den nuvarande belåningsgraden på 85% möjliggör bausparande att spara ihop egen insats eller amortera bottenlånet direkt in i baubesparingen. Bausparandets system leder besparingar för bygg- och bostadsrelaterade ändamål direkt till fastighetssektorn.

I andra länder subventioneras bausparandet. Samhällsdelar för vilka bostadsägande är särskilt önskvärt som till exempel unga familjer kan stödjas.

Bausparandet är en kombination av statligt stimulerade baubesparingar kombinerade med låga låneräntor och stabila lånekonditioner över hela löptiden för små- och medelinkomsttagare.

Att bauspara är helt enkelt planerbar och ekonomiskt.

Att bauspara – en möjlighet för Sverige?

Den svenska bostads- och finansmarknaden kräver reformer

Riksbanken och Finansinspektionen kräver ytterligare åtgärder för att minska de svenska hushållens växande skuldsättning. Sverige står i spetsen för skuld per capita i Europa.

Det finns möjlighet att spara undan men i små mängder och detta borde stimuleras av staten. Systemet med skatteavdrag för räntor på lån uppmuntrar villigheten att använda lån istället för eget kapital i fastighetsfinansiering (i relation till belåningsgraden) och ökar acceptansen av högre fastighetspriser. Detta leder till onaturliga fastighetsprisökningar.

Samtidigt är små- och medelinkomsttagare missgynnade i detta system. Detta gäller särskilt för unga hushåll vars inkomster är fortfarande lägre i början av yrkeslivet.